Nazaj na seznam zadetkov

Jezikovne šole

Jezikovne šole se predstavljajo za vas. Naučite se novega jezika ali izberite najboljšega ponudnika za učenje tujih jezikov vašega otroka na TopPonudba. Enostavno preglejte skrbno izbrana podjetja, ki omogočajo kakovostne storitve, in to po ugodnih cenah.

Jezikovne šole, TopPonudba Znanje vsaj enega tujega jezika je dandanes že skoraj nuja, otroci pa se že v vrtcu srečujejo z angleščino in kasneje v šoli še z jeziki kot so nemščina, francoščina, španščina in italijanščina. Veliko otrokom takšno učenje angleščine in drugih jezikov ne ustreza, saj so premalo izpostavljeni jeziku. Da bi se tujega jezika dobro naučili, ga morajo poslušati in govoriti čim večkrat na teden, pomembna pa je tudi velikost skupine, saj se v velikih razredih učitelj težko posveti vsakemu otroku.

Tudi odrasli imajo pogosto težave z govorjenjem tujih jezikov, saj jim primanjkuje znanja in samozavesti, zaradi natrpanega urnika pa sami težko najdejo čas in motivacijo za samostojno učenje. Rešitev so jezikovne šole, saj se v njih učitelji zaradi manjših skupin posvetijo vsakemu učencu, zahtevnost in teme prilagodijo starosti in predhodnemu znanju, z rednim organskim pogovorom in vzpodbujanjem v dialog v tujem jeziku pa skupaj z učenci dosegajo boljše rezultate.

Jezikovne šole za otroke

Raziskave so pokazale, da so človeški možgani najbolj dovzetni za usvajanje jezika v otroštvu. Otroci si zelo hitro zapomnijo nove besede in jih dolgo obdržijo v spominu, zato je dobro z učenjem tujega jezika začeti zgodaj. Mlajši otroci imajo tudi odličen posluh za še neznane jezike, zato je precej večja možnost za razvoj pravilnega naglasa in izgovora besed.

Jezikovne šole za najmlajše učenje tujega jezika prilagodijo starosti otrok, teme so zabavne in otrokom zanimive, tuje jezike pa se učijo skozi igro. Tako učenje postane zabava, otroci pa se ob igri učijo tako jezika kot komunikacije z vrstniki. Tuj jezik zato ni vsiljiv, ampak le drugačen način komunikacije. Otroke se ne sili ampak vzpodbuja k govoru, zabaven program pa je brez ocenjevanja, zato se lahko otroci v tujem jeziku sproščeno pogovarjajo med seboj.

Jezikovne šole TopPonudba

Angleščina za otroke

Angleščina je eden izmed najbolj množično govorjenih jezikov, ki se mu tudi v Sloveniji ne moremo več izogniti. Odstotek otrok, ki se v osnovni šoli učijo angleščino, narašča vsako leto, angleščina pa je tudi eden izmed predmetov, ki jih srednješolci opravljajo na maturi.

Angleščina v osnovni šoli je za marsikaterega otroka velik zalogaj, saj mu primanjkuje vaje in organskega govora, prav tako pa lahko zaradi pritiska ocenjevanja izgubi samozavest za govor. Jezikovna šola angleščine za otroke je zato idealna rešitev, saj z obiskom jezikovne šole otroci slišijo angleščino tudi izven pouka, z rednim poslušanjem in brez pritiska slabih ocen pa otroci pridobijo samozavest za govorjenje v angleščini tako v jezikovni šoli kot pri pouku. Teme in vaje uric angleščine so prilagojene otrokovi starosti, zanimanjem in temam, ki jih obravnava v šoli. Tako se otrok lahko v angleščini pogovarja o temah, ki ga zanimajo, prav tako pa izboljšuje znanje, ki se od njega zahteva v šoli.

Angleščina v srednji šoli

Angleščina je eden najmanj priljubljenih predmetov v slovenskih srednjih šolah in srednješolci imajo pogosto težave tako z ocenami kot z angleščino na maturi. Težave s snovjo se kažejo tekom leta, po opravljenih testih pa se snov pozabi.

Jezikovne šole so odlične za redno urjenje angleščine, ki se vidno izboljša z repeticijo in rednim reševanjem prilagojenih vaj. Zaradi rednega obiskovanja ur v šoli tujega jezika, ki so lahko tudi večkrat na teden, dijaki znanje obdržijo tudi po opravljenem testu. Znanje angleščine, ki se redno nadgrajuje skozi daljše obdobje, se pokaže tudi na maturi, kjer je zaradi velike količine snovi redno ponavljanje in govorjenje ključnega pomena. Ure so lahko prilagojene tudi pripravam na pisni in ustni del angleščine na maturi, ki temeljijo na dobrem razumevanju slovnice in pravil ter posebnega poudarka na temah in tematskih sklopih, ki se pogosto pojavljajo na maturi.

Inštrukcije

Številne šole tujih jezikov nudijo tudi inštrukcije, ki so individualne in zato povsem prilagojene predhodnem znanju, željam in potrebam posameznika. Učitelj se posveti izključno enemu učencu, ki mu nudi individualno učenje in krpanje pomanjkljivega znanja z namenom priprave na test, izpit, nastop, ali pa gre preprosto za učenje teme, ki učenca zanima, a je ni v učnem načrtu ali splošnem programu jezikovne šole.

Inštrukcije so načeloma manj strukturirane, zato ne zahtevajo rednega obiskovanja na daljši časovni rok. Dolžina in število ur je stvar dogovora med učiteljem in učencem, zato je tak pristop učenja tujega jezika veliko bolj fleksibilen. Učitelj se z učencem posveti specifičnim temam in tematskim sklopom, učenje pa je usmerjeno v doseganje predhodno dogovorjenih ciljev.

Jezikovne šole, TopPonudba

Jezikovne šole za odrasle

Učenje tujih jezikov se pogosto konča po zaključku šolanja, vendar je znanje tujih jezikov, predvsem angleščine, ključnega pomena za uspešen nastop na trgu dela.

Odrasli, ki so imeli že kot otroci težave z učenjem tujih jezikov v šoli, pogosto razvijejo strah in odpor do angleščine in drugih tujih jezikov, v življenjskih situacijah, ki od njih zahtevajo osnovno znanje in nekaj preprostih fraz, pa preprosto zmrznejo.

Jezikovne šole za odrasle nudijo programe, ki so povsem prilagojeni učenju odraslih. Učitelji se posvetijo pogosto pomanjkljivem znanju, odporu do jezika, nizki samozavesti in strahom pred govorjenjem v tujem jeziku. Prilagojeno je tudi podajanje snovi, saj se usvajaje tujega jezika med otroci in odraslimi razlikuje. Učenci s pomočjo učiteljev zakrpajo luknje v znanju in ga nadgradijo, naučijo pa se tudi fraz, ki se pogosto pojavljajo v življenjskih situacijah. Jezikovne šole za odrasle svojim učencem omogočijo pogosto repeticijo s strukturiranimi vajami in rednimi urami, učenci pa prek dialogov gradijo zaupanje vase ter postanejo samozavestni in spontani govorci.

Jezikovni tečaji

Tečaji tujih jezikov nudijo strukturirano intenzivno učenje, razdeljeni pa so na različne stopnje od začetniških do nadaljevalnih. Intenzivnost je primerljiva z inštrukcijami, prisotna pa je strukturiranost in napredovanje po tematskih sklopih, ki se nadgrajujejo. Težavnost raste skupaj z znanjem udeležencev, jasno pa so začrtani cilji tečaja, ki jih mora biti udeleženec po končanem tečaju sposoben doseči.

Prednost tečajev je, da imajo jasno določen časovni okvir, ki lahko traja od nekaj tednov do nekaj mesecev. Taka oblika izvajanja poučevanja tujega jezika omogoča učenje tudi v Evropskem prostoru manj priljubljenih jezikov, kot so ruščina, poljščina, makedonščina, kitajščina, japonščina in korejščina. 

Jezikovni tečaji za podjetja

Angleščina je v času interneta postala osnova za uspeh na področju tehnologije in trženja, prav tako pa so tudi nemščina, francoščina in italijanščina vedno bolj prisotne v slovenskih podjetjih, ki sodelujejo s tujino. Jezikovni tečaji za podjetja se posvetijo predvsem specifični terminologiji in poslovnem jeziku, zato so prilagojeni potrebam podjetja, za katerega se izvajajo.

jezikovna šola v tujini

Jezikovne šole v tujini in poletni tečaji tujih jezikov

Poletje je pogosto obdobje, ko se stik s tujim jezikom zaradi konca šole za otroke konča, znanje pa je treba pred začetkom novega šolskega leta osvežiti.

Poletne jezikovne šole predstavljajo strukturirano in produktivno preživljanje prostega časa za otroke v poletnih dneh, da usvojeno znanje, pridobljeno tekom šolskega leta, ostane v spominu. Poletni program je sproščen in zabaven, otroci pa se skozi igro in druženjem z vrstniki srečujejo s temami, povezanimi s poletjem, tujo glasbo, filmi in zgodbami. Sproščeno vzdušje pripomore k bolj sproščeni komunikaciji, otroci pa tako urijo izgovorjavo, širijo besedni zaklad in ohranjajo stik z jezikom. Pred začetkom novega šolskega leta se z učenci ponovi snov prejšnjega leta, da v novo šolsko leto vstopijo samozavestno, pripravljeni na nove jezikovne izzive.

Morda najbolj prijetno učenje tujih jezikov, ki je mnogo več kot učenje, so počitnice v jezikovnih šolah v tujini. Te poskrbijo za jezikovne tečaje, hkrati pa je urejeno tudi bivanje, organizirane so družabne in športne aktivnosti, izleti za spoznavanje kulture ipd.

Poletna jezikovna šola