Nazaj na seznam zadetkov

Osebna asistenca Feniks - pomoč invalidnim osebam v Sloveniji

Zavod za izvajanje osebne asistence in drugih socialnih storitev Feniks iz Novega mesta smo po celi Sloveniji na voljo upravičencem, da si zagotovijo pomoč pri opravilih in dejavnostih, ki jih zaradi invalidnosti ne morejo izvajati sami.

Osebna asistenca se izvaja z namenom, da je osebam z invalidnostjo omogočeno živeti neodvisno, aktivno in enakopravno v družbi.

Namen delovanja zavoda je, da ponudimo vse potrebne informacije glede uveljavljanja pravice do osebne asistence v Sloveniji ter v nadaljevanju tudi pomoč pri pripravi izvedbenega načrta.

Izvedbeni načrt je dogovor o storitvah osebne asistence, ki opredeljujejo:

 • vrste nalog, ki jih opravlja osebni asistenc,

 • izbiro enega ali več osebnih asistentov,

 • terminski plan izvajanja,

 • pravice in obveznosti vseh vključenih v osebno asistenco (uporabnik, asistent(i) in izvajalec)

Pri FENIKS OA se trudimo organizirati in oblikovati storitve osebne asistence individualno za uporabnika, kar pomeni da upoštevamo njegove lastne potrebe, zmožnosti, življenjske okoliščine, pogoje in želje.

Kdo so uporabniki osebne asistence v Sloveniji

Za osebno asistenco lahko zaprosi vlagatelj, ki zaradi vrste ali stopnje invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnostih, vezanih na samostojno življenje in

 • je star med 18 in 65 let,

 • živi oziroma želi živeti v samostojnem oziroma skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe,

 • potrebuje pomoč najamnj 30 ur tedensko,

 • je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Sloveniji ali tujec, s stalnim prebivališčem v RS.

Kakšno pomoč izvajajo osebni asistenti

 • Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih,

 • spremstvo,

 • pomoč na delovnem mestu ali v izobraževalnem procesu in drugih aktivnostih, v katere je uporabnik vključen,

 • pomoč pri podpornih dnevnih opravilih,

 • pomoč pri komunikaciji.

Niste prepričani, če ste upravičeni do osebne asistence? V Sloveniji iščete zavod, ki vam bo pomagal z informacijami, prijavo? Obrnite se na nas in priskočili vam bomo na pomoč v najkrajšem času.