Nazaj na seznam zadetkov

Gasilska zveza Cerknica z dolgo tradicijo povezuje prostovoljna gasilska društva iz okolice

Ustanovitev Gasilske zveze Cerknica je zabeležena v letu 1955. Takrat je zveza povezovala 22 prostovoljnih gasilskih društev, po nastanku novih občin pa se je del društev organiziralo v svojo zvezo. Tako je danes del Gasilske zveze Cerknica 17 PGD-jev, in sicer

 • Cerknica,

 • Dolenje jezero,

 • Gorenje jezero,

 • Dolenja vas,

 • Grahovo,

 • Ivanje selo,

 • Unec,

 • Rakek,

 • Martinjak,

 • Žerovnica,

 • Begunje,

 • Cajnarje,

 • Bezuljak,

 • Otave,

 • Sveti Vid,

 • Nova vas,

 • Velike Bloke)

 • in industrijsko gasilsko društvo (Brest Cerknica).

Delovanje Gasilske zveze Cerknica

Gre za samostojno, nepridobitno, humanitarno in nepolitično obliko povezovanja prosotovljnih gasilskih društev.

Delovanje temelji na Zakonu o društvih in Zakonu o gasilstvu. Vodstvo Gasilske zveze ima 5 letni mandat, sestavljajo ga predsednik, poveljnik in dva občinska poveljnika.

Gasilska zveza Cerknica aktivno skrbi za organizacijo ter izvedbo tekmovanj in izobraževanj znotraj gasilske zveze in tudi na ravni Gasilske zveze Slovenije. Izvajajo se tako teoretična kot praktična izobraževanja, ena od oblik slednjih pa so tudi tekmovanja.

Gasilsko zvezo Cerknica sestavljajo tako gasilci operativci kot tudi mladina in drugi člani. Če se nam želite pridružiti tudi vi, stopite v stik.