Nazaj na seznam zadetkov

Izobraževanje medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (DMSBZT) Ljubljana združuje preko 5000 članov in članic. Organizira najrazličnejše aktivnosti oziroma dejavnosti. V najširšem pomenu besede predstavlja druženje in deluje z namenom, da z znanjem, izkušnjami, kompetencami bogati posameznike, ki želijo delovati profesionalno in tudi svoj prosti čas preživljati kakovostno.

Med glavnimi aktivnostmi društva je organizacija izobraževanj za medicinske sestre in medicinske tehnike pa tudi:

  • ohranjanje in razvijanje kulturne in zgodovinske dediščine medicinskih sester, babic, zdravstvenih tehnikov

  • skrb za kulturno, stanovsko, socialno in športno delovanje svojih članov

  • krepitev vloge in pomena dela naštetih poklicev v slovenskem in mednarodnem prostoru,

  • vključevanje in odzivanje na aktualna dogajanja v zdravstveni politiki.

Strokovna izobraževanja in usposabljanja članic in članov

Z namenom organizacije strokovnih izobraževanj in usposabljanj medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov se povezujemo s strokovnimi in izobraževalnimi institucijami, združenji in posamezniki.

Članstvo v društvu prinaša nižje kotizacije za udeležbo na različnih strokovnih izobraževanjih, prispevki za društvena izobraževanja pa so še nižji.

Poleg udeležb na:

  • strokovnih dogodkih,

  • simpozijih,

v sklop izobraževalnih aktivnosti spadajo tudi razne delavnice (komunikacija, etika), tečaji tujih jezikov, vadbe ipd.