Nazaj na seznam zadetkov

Izobraževanje medicinskih sester, tehnikov, Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (DMSBZT) Ljubljana združuje preko 5000 članov in članic.

Organizira najrazličnejše aktivnosti oziroma dejavnosti. V najširšem pomenu besede predstavlja druženje in deluje z namenom, da z znanjem, izkušnjami, kompetencami bogati posameznike, ki želijo delovati profesionalno in tudi svoj prosti čas preživljati kakovostno.

Med glavnimi aktivnostmi društva je organizacija izobraževanj za medicinske sestre in medicinske tehnike pa tudi:

 • ohranjanje in razvijanje kulturne in zgodovinske dediščine medicinskih sester, babic, zdravstvenih tehnikov,

 • skrb za kulturno, stanovsko, socialno in športno delovanje svojih članov,

 • krepitev vloge in pomena dela naštetih poklicev v slovenskem in mednarodnem prostoru,

 • vključevanje in odzivanje na aktualna dogajanja v zdravstveni politiki.

Strokovna izobraževanja in usposabljanja članic in članov

Z namenom organizacije strokovnih izobraževanj in usposabljanj medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov se povezujemo s strokovnimi in izobraževalnimi institucijami, združenji in posamezniki.

Članstvo v društvu prinaša nižje kotizacije za udeležbo na različnih strokovnih izobraževanjih, prispevki za društvena izobraževanja pa so še nižji.

Poleg udeležb na:

 • strokovnih dogodkih,

 • simpozijih,

v sklop izobraževalnih aktivnosti ponujamo tudi različne dejavnosti, kjer vsak član najde nekaj primernega zase:

 • Gibanje, šport in pohodništvo, izletništvo

 • Likovna in klekljarska dejavnost

 • Pilates, joga

 • Komplementarno in naravno zdravilstvo v zdravstveni negi

 • Osebnostna rast in razvoj v poklicu