Nazaj na seznam zadetkov

Osemenjevalni center Preska, Medvode

Osemenjevalni center Preska, ki se nahaja v Medvodah je TOP PONUDNIK, ko potrebujete opremo za osemenjevanje ali zmrznjeno seme za krave in koze. Ponujamo seme domačih bikov in bikov iz uvoza.

Znotraj našega centra deluje tudi veterinarska služba.

Na naši spletni strani si lahko pogledate katalog bikov in kozlov ter izberete za vas najprimernejšega. Poleg tega imamo v ponudbi tudi:

 • zarodke

 • izobraževanje veterinarjev,

 • bazo znanja in informacij,

 • opremo (pincete, škarje za rezanje slamic, grelnike vode, termometre, aplikatorje za osemenjevanje, sekulume, gele, veterinarske rokavice, zaščitne halje, kontejnerji za shranjevanje semena in tekočega dušika),

 • dokumentacija potrebna pri osemenjevanju.

Na svoje delo se dobro spoznamo, saj se lahko pohvalimo že z več kot 40 letnim delovanjem v okviru KGZS - Zavoda Ljubljana.

Pri nas redimo najbolj perspektivne bike najboljših slovenskih krav in plemenjakov. Načrtno kombiniramo starše in s tem prenašamo želene dedne lastnosti na potomce ter tako lastnosti goveda izboljšujemo z vsako generacijo.

Pri svojem delu osemenjevalni center Preska strogo sledi standardom in zakonodaji. Seme pridobivamo le od živali, ki izpolnjujejo tako genetske pogoje kot predpisane zdravstvene pogoje.

Kakovostna distribucija bikovega semena

V večini sodelujemo z veterinarskimi centri, ki izvajajo osemenjevanje pri posameznikih ali rejci. Dobro sodelujemo pa tudi z osemenjevalnimi središči – na Ptuju in v Murski Soboti.

Primerno shranjeno in zamrznjeno seme v tekočem dušiku nima roke uporabe. Pri nas vas z rednim izobraževanju podučimo, kako pravilno shranjevati in odtajevati seme.

Izbirate lahko med semeni bikov:

 • domače in tuje pasme

 • črno-bele pasme

 • rjave pasme

 • lisaste pasme

 • elitne pasme

 • mlečne pasme

 • mesnih pasem

 • cikaste pasme

Med kozli pa lahko izbirate:

 • srnasta pasma

 • sanska pasma

 • burska pasma

Na voljo smo vam za vse informacije, nasvete in pomoč. V primeru, da bi želeli osemenjevati z zares kvalitetnih semenom, smo pri Osemenjevalnem centru Preska zbrani pravi strokovnjaki za vas, le kontaktirajte nas!