Nazaj na seznam zadetkov

Osnovna šola in vrtec Franceta Prešerna Črenšovci

Iščete prost vrtec na območju Črenšovcev? Imate otroka, ki z obiskovanjem vrtca že končuje in ga v novem šolskem letu čaka vstop v šolo?

Prava izbira bo OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA ČRENŠOVCI.

Osnovna šola in vrtec Franceta Prešerna Črenšovci deluje z daljšo zgodovino. Vanjo so vpisani otroci iz okolišev:

  • Črenšovci

  • Žižki

  • Trnje

Osnovna šola izvaja 14 oddelkov rednega pouka, v katere je vpisanih 211 učencev. Šola izvaja tudi razširjen program, ki med drugim vključuje jutranje varstvo in podaljšano bivanje.

V okviru osnovne šole deluje enota vrtca Črenšovci, ki jo obiskuje 108 otrok.

Najsi imate otroka v vrtcu ali osnovni šoli, pri nas je za njih dobro poskrbljeno.

Kader dela z jasno vizijo in cilji. Ustvarjati varno, spodbudno okolje, v katerem otroci pridobivajo najrazličnejša znanja. Na nadaljnjo življenjsko pot jih želimo pospremiti z znanjem, odgovornostjo do samih sebe in sočloveka ter okolja.

Želimo si jim omogočiti ustvarjalnost, inovativnost, prostor, kjer prevladuje sprejetost, in pomagati pri razvoju radovednih, kritičnih ter edinstvenih posameznikov.

Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci je izvajanju svojih nalog resnično predana.

Vsi, vpleteni v delovni proces, se s svojimi znanji, izkušnjami odgovorno, strokovno in zavzeto trudijo, da ustvarjajo sodelovalno okolje, v katerem se dobro počutijo vsi. Zato šola nima le obveznega osnovnošolskega programa, pač pa za svoje učence dobro poskrbi tudi drugače.

Med drugim je osnovnošolcem na voljo ŠOLSKA KNJIŽNICA, številne obšolske DEJAVNOSTI pa tudi PREHRANA, ki sledi aktualnim smernicam zdravega prehranjevanja v določenem starostnem obdobju.

Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci izdaja ŠOLSKI ČASOPIS in se vključuje v številne projekte, recimo:

  • Ekošola kot način življenja,

  • Zdrava šola,

  • Unesco šola,

  • Evropa v šoli.

Osnovna šola FRANCETA PREŠERNA ČRENŠOVCI je bila leta 2018 tudi dobitnica priznanja KULTURNA ŠOLA.

Več informacij o vpisu v šolo ali vrtec, za dodatne informacije o poteku pouka, jutranjega varstva, podaljšanega bivanja, izvajanju dnevov dejavnosti, šole v naravi ipd, smo zbrali na spletni strani.