Nazaj na seznam zadetkov

Osnovna šola s prilagojenim programom, Murska Sobota

Osnovna šola IV Murska Sobota je šola za otroke s posebnimi potrebami. V njej se izvajajo posebni pristopi, oblike in metode dela, s katerimi spodbujamo otrokov razvoj na vseh področjih in jim pomagamo, da se čim uspešnejše vključijo v okolje.

Prizadevamo si upoštevati in zadovoljevati otrokove interese in razvijati delovne navade. Zaposlujemo strokoven, izkušen, srčen kader, ciljev pa seveda ne bi dosegali, če ne bi tudi uspešno sodelovali s starši. učencev.

O šoli

Osnovna šola, ki izvaja prilagojeni program za otroke s posebnimi potrebami, ima v Murski Soboti dolgo zgodovino. Začetki segajo v leto 1939/1940, med 2. sv. vojno je bil proces izobraževanja prekinjen za kar 25 let, z začetkom šolskega leta 1971/1972 pa smo postali popolnoma samostojna osemletka.

Od takrat do danes nenehno uvajamo novosti na vseh področjih vzgoje in izobraževanja. Strokovni delavci šole so deležni stalnega izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja, kar nam omogoča postavljanje višjih ciljev.

zato šolo opremljamo s sodobnimi igrali, učnimi pripomočki in strokovno literaturo. Tako jim omogočamo optimalen razvoj sposobnosti in spretnosti, kar se izraža na različnih področjih, tekmovanjih in druženjih, kjer učenci dosegajo več kot odlične rezultate.

Osnovnošolsko izobraževanje za učence s posebnimi potrebami

Učencem želimo zagotavljati maksimalne pogoje za doseganje ciljev, zato je danes OŠ IV Murska Sobota sodobno opremljena vzgojno-izobraževalna ustanova, v kateri je na voljo:

  • Šolsko igrišče, opremljeno z raznimi igrali

  • Multisenzorna soba

  • Učilnica gibalnica

  • Učna kuhinja

  • Terapija s pomočjo psov ali Animal Assisted Therapy (AAT)

OŠ IV Murska Sobota je vključena tudi v več projektov

  • Digital PER_SEN

  • Dvig digitalne kompetentnosti

  • JOB SHADOWING

  • Spodbujamo prijateljstvo

  • Socialna vključenost