Nazaj na seznam zadetkov

Vpis v osnovno šolo Tržišče

Se približuje šolsko leto, ko bo vaš otrok prestopil prag osnovne šole. Ste iz šolskega okoliša OSNOVNE ŠOLE TRŽIŠČE?

Naj se vam bolje predstavimo in olajšamo odločitev za vpis prav k nam.

Osnovna šola Tržišče ima bogato in dolgo tradicijo oziroma zgodovino.Začetki izvajanja šolske dejavnosti segajo v leta 1869–1880 (več).

Danes je Osnovna šola Tržišče moderna vzgojno-izobraževalna ustanova. Tako na pogled kakor kar se tiče pristopov k delu oziroma metod poučevanja.

Na šoli vsi vključeni v izobraževalni proces delamo z jasno začrtanim poslanstvom:

Oblikovati vedoželjne, odgovorne posameznike ter jih pospremiti na nadaljnjo življenjsko pot, opremljene s kakovostnim znanjem, veščinami, spretnostmi, vrednotami.

Pedagoški delavci, učenci in starši se trudimo med sabo vseskozi dobro sodelovati. V sodelovanje, ki pripomore k izboljševanju izobraževalnega procesa radi povabimo tudi lokalne skupnosti in institucije. Vsi sodelujoči se zavedamo odgovornosti in svojih nalog, da lahko ustvarjamo delovno in učno okolje, v katerem smo zadovoljni vsi.

Vpis v prvi razred osnovne šole

V prvi razred se vpiše otroke, ki v koledarskem letu dopolnijo 6 let starosti. Otrok se vpiše v šolo v šolskem okolišu, v katerem ima stalno prebivališče, lahko pa tudi v drugo izbrano osnovno šolo, če le ta s tem soglaša.

Kaj vse ponuja Osnovna šola Tržišče

 • Šolska knjižnica

 • Projekti

 • Šolska prehrana

 • Šolski časopis

 • Šolski parlament

 • Izbirni predmeti

 • Tekmovanja

 • Dejavnosti

 • Svetovalna služba

 • Bralna značka

 • In še mnogo več