Nazaj na seznam zadetkov

Pregled tlačne opreme

Pri podjetju Larid d.o.o. naročite preglede opreme pod tlakom, ki jih izvajamo skladno s pridobljeno akreditacijo pri Slovenski akreditaciji (SIST EN ISO/IEC 17020, tip C) in skladno s pooblastilom Ministrstva za gospodarstvo, pod katerim izvajamo periodične preglede tlačne opreme v naslednjem obsegu:

 • Uvodne kontrole

 • Periodične kontrole

 • Izredne kontrole tlačnih posod, kurjene ali drugače ogrevane opreme pod tlakom

 • Kontrole in nastavitve varovalne opreme

Ustrezne akreditacije in pooblastila so garancija, da ste izbrali strokovnjaka za pregled tlačne opreme, a od našega podjetja lahko pričakujete več.

Zakaj sodelovati z nami?

 • Hitra odzivnost

 • Prilagodljivost za naročnikove želje

 • Sodelovanje z drugimi podjetji in strokovnjaki na področju, ki nam lahko pomagajo pri zagotavljanju visokega nivoja kakovosti storitev

 • Uporaba natančne in ustrezne merilne opreme

 • Znanje in izkušnje

 • Konkurenčen cenik storitev

Skladnost opreme pod tlakom se zagotavlja s pregledi

Na področju tlačne opreme, so vam v naši ponudbi na voljo:

 • Pregledi tlačne opreme (parni kotli, cevovodi, …)

 • Pregledi tlačnih posod

 • Izvajanje nadzorov montaže tlačne opreme in postavitev rezervoarjev oz. tlačnih posod

 • Svetovanja v zvezi s tlačno opremo in izdelava strokovnih menj

 • Odprava napak in iskanje novih rešitev na tlačnih sistemih (cevovodih in pripadajoči opremi) ter izdelava strokovnih mnenj

 • Izvedba in analiziranje poškodb tlačne opreme in izdelava strokovnega mnenja

 • Izvajanje tlačnih preskusov opreme pod tlakom

Servis regulacijskih ventilov

Pomemben del tlačne opreme predstavljajo ventili. Na podjetje LARID d.o.o. se lahko prav tako brez skrbi zanesete, če potrebujete zaupanja vrednega strokovnjaka za servis regulacijskih ventilov. Zagotavljamo vam kvalitetne storitve servisa, obnove in svetovanje pri nabavni regulacijskih ventilov, varnostnih ventilov, specialnih in zapornih ventilov.

 • Pregledi in preskusi varnostnih ventilov

 • Servis in obnova varnostnih ventilov

 • Servis in obnova drugih specialnih, zapornih in regulacijskih ventilov

 • Svetovanje pri nabavi varnostnih ventilov

 • Nabava varnostnih ventilov in drugih specialnih zapornih ventilov

Za še boljše rešitve servisa regulacijskih ventilov redno skrbimo za informacijski sistem, ki zadostuje potrebam po varnosti in kakovosti, izboljšujemo naše storitve in uvajamo nove tehnologije ter upoštevamo vse zakonske in druge predpise na ravni EU, na državni in lokalni ravni. Ponosni smo, ker pri svojem delu preprečujemo onesnaževanje okolja ter racionaliziramo porabo virov.

Poleg pregledov tlačne opreme in servis regulacijskih ventilov, pa smo specializirani še za:

Plinske napeljave

 • Prevzem in nadzor nad izgradnjo plinskih napeljav ter opreme

 • Periodični pregledi plinskih napeljav za podjetja

 • Izvajanje tlačnih preskusov plinskih napeljav

 • Izvajanje tesnostnih preskusov plinskih in drugih napeljav

Jeklene konstrukcije

 • Strokovni pregledi in prevzemi jeklenih konstrukcij ter izdelava strokovnih mnenj

 • Varilna koordinacija

Varilna koordinacija

Izobraževanje s področja tlačne opreme