Nazaj na seznam zadetkov

TECHNOL, podjetje za inženiring in proizvodnjo izdelkov iz umetnih mas, Portorož d.o.o.

Industrijska cesta 6E, 6310 Izola
Prikaži številko
Pon. - Sre. 8:00 - 16:00 in Tor., Čet. 8:00 - 16:30, Pet. 8:00 - 15:00

Podjetje TECHNOL, Portorož d.o.o. izdeluje izdelke iz armiranega poliestra

Smo podjetje s sedežem v Sloveniji, Izoli natančneje, naši izdelki pa so iskani po celotni Evropi (Skandinavija, Poljska ...) oziroma celem svetu.

Prisotni smo v panogah, kjer je zahtevana visoka stopnja kemične odpornosti v:

 • kemični,

 • živilski,

 • energetski industriji.

Pomemben poudarek dajemo tudi Proizvodnjo opreme za prečiščevanje voda. Čista voda je osnovna dobrina za zdravo življenje, ki jo ponekod po svetu premalo cenimo in jo smatramo kot samoumevno, ker jo imamo. Drugje pa je ni, jo primanjkuje ali pa je zelo onesnažena.

Pri nas skrbimo za boljši jutri, stremimo po prepoznavnosti in kakovosti naših izdelkov, ki omogočajo zanesljive in učinkovite rešitve.

Skrb, kvaliteta, učinkovitost

...so naša glavna odlika, temu radi dodajamo tudi korekten odnos med zaposlenimi, in strokovnost.

Naši glavni izdelki so:

 • filtri,

 • tlačne posode,

 • cisterne,

 • silosi,

 • pralniki plinov,

 • bioreaktorji,

 • dimniki in še bi lahko naštevali.

Nenehno se izobražujemo, stremimo k razvoji in sedimo novostim na domačem in tujem tržišču, ter tiste, ki pritegnejo našo pozornost vpeljujemo v svoje delovanje.

Delo opravljamo v sodobnem obratu, kjer imamo na voljo tehnologijo, ki jo nenehno posodabljamo in tako dosegamo vrhunske rezultate, ki so vedno bolj prepoznavni v svetu.

TECHNOL, podjetje za inženiring in proizvodnjo izdelkov iz umetnih mas, Portorož d.o.o. - sinonim kakovosti!

The company TECHNOL, Portorož d.o.o. manufactures products from reinforced polyester

We are a company based in Slovenia, Izola in particular, and our products are in demand throughout Europe (Scandinavia, Poland ...) or around the world.

We are present in industries where a high level of chemical resistance is required in:

 • chemical,

 • food,

 • energy industry.

We also place important emphasis on the production of water purification equipment. Clean water is a basic good for a healthy life, which is underestimated in some parts of the world and is taken for granted because we have it. Elsewhere, they don't have it, is lacking, or it is very polluted.

We care about a better tomorrow, we strive for the visibility and quality of our products, which enable reliable and efficient solutions.

Care, quality, efficiency

... are our main qualities, we also like to add a correct relationship between employees and professionalism.

Our main products are:

 • filters,

 • pressure vessels,

 • tanks,

 • silos,

 • gas washers,

 • bioreactors,

 • chimneys, and we could list more.

We are constantly educating ourselves, striving for development and sitting on innovations in the domestic and foreign markets, and we are introducing those that attract our attention into our operations.

We work in a modern workshop, where we have technology at our disposal, which we are constantly updating, thus achieving top results that are increasingly recognizable in the world.

TECHNOL, a company for engineering and production of plastic products, Portorož d.o.o. - synonymous with quality!