Nazaj na seznam zadetkov

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije

Člani našega sindikata so profesorji zdravstvene vzgoje, medicinske sestre, brati, tehniki zdravstvene nege ter bolničarji - negovalci.

Naše poslanstvo je, da organom posredujemo interese in zagovarjamo pravice vseh zaposlenih na področju zdravstvene nege v Slovenije

Našim članicam in članom nudimo predanost in varnost. Želimo izboljšati delovne razmere in zagovarjati njihove pravice.

Temeljimo na načelu enovitosti, samostojnosti, demokratičnosti in javnosti delovanja.

Svoje sindikalne enote imamo v vseh slovenskih bolnišnicah, v večini zdravstvenih domov, domovih za starejše občane, posebnih zdravstvenih zavodih ter drugih zavodih, kjer so zaposlene medicinske sestre in zdravstveni tehniki.

Znotraj našega sindikati opravljamo dejavnosti za informiranje, pomoč in dobro počutje naših članov:

  • Priznanje Človek in pol.

Od leta 2004 naš sindikat podeljuje priznanje Človek in pol za pomembne dosežke, prizadevanja in uspehe pri uresničevanju ciljev in nalog Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije.

  • Služba pravnega svetovanja.

Našim članom nudimo pravno svetovanje.

  • Počitniška dejavnost.

Skrbimo za dobro počutje naših članov tudi med dopustom. Nudimo pestro ponudbo poletnih in celoletnih kapacitet za naše člane.

  • Glasilo.

Od začetka naše ustanovitve izdajamo informativno glasilo, ki se imenuje Človek in pol. V našemu glasilu obveščamo naše člane o vseh aktualnih dogodkih in vprašanjih znotraj našega sindikata. Glasilo izhaja praviloma enkrat letno.

Zakaj postati naš član?

Nudimo stalne ugodnosti za člane:

  • varovanje, če bi bil zaradi sindikalnega delovanja postavljen v manj ugoden položaj, šikaniran ali kako drugače diskriminiran,

  • pravno varstvo - pravno svetovanje in zastopanje,

  • finančna pomoč v socialni stiski,

  • letovanja v počitniških apartmajih,

  • ugodni krediti.

Pridružite se nam.

Članstvo v našem sindikatu je prostovoljno. Član našega sindikata lahko postane vsaka medicinska sestra, zdravstveni tehnik ali bolničar, ki izpolni pristopnico ter in začne plačevati članarino. Članarina znaša 0,6% od bruto plače.

Več informacij o delovanju našega društva lahko prejmete na naši spletni strani.