Nazaj na seznam zadetkov

Sindikat premogovnika Velenje

Sindikat premogovnika Velenje je samostojna organizacija, katere glavne naloge so:

  • izražati in uresničevati svoje posebne in skupne interese,

  • uveljavljati in varovati svoj ekonomski, pravni in socialni položaj, pravice delavcev in članov sindikata.

Skrbimo za pravice delavcev, ki so neodtujljive. Naš glavni namen je, da jih ohranjamo in varujemo. Nudimo pomoč in svetovanje zaposlenim v rudarstvu.

Sindikat premogovnika Velenje je reprezentativni sindikat na državnem nivoju in na nivoju družbe. Sestavljajo ga podružnice in pridruženi člani. Zastopamo ekonomske, gospodarske, socialne, stanovske, kulturne in druge interese članstva na vseh ravneh sindikalne organiziranosti.

Sindikat premogovnika Velenje so ustanovili člani Sindikata podjetja Rudnik lignita Velenje, ki se danes imenuje Skupina Premogovnik Velenje. Delujemo po načelih solidarnosti in vzajemnosti. Članom pomagamo pri iskanju ustrezne prezaposlitve. Prav tako pa imajo ugodnost letovanja v objektih sindikalnega turizma.

Sindikat premogovnika Velenje - pomoč rudarjem

Sindikat premogovnika Velenje varuje razvoj pravic članov pri soupravljanju. Zagotovimo jim brezplačno pravno pomoč in zaščito pri varovanju pravic iz dela in delovnega razmerja. Skrbimo za varovanje sindikalnih pravic in svoboščin. Spodbujamo in dajemo predloge za njihovo uveljavitev na področjih varstva in zdravja pri delu ter humanizacije dela.

Sindikat premogovnika Velenje uveljavlja primerne delovne in življenjske razmere članov. Svoje člane izobražujemo in jih usposabljamo. Skrbimo za uveljavljanje primernih delovnih in življenjskih razmer članov. Skrbimo za delovno in osebno nedotakljivost sindikalnih predstavnikov.

Sindikat premogovnika Velenje sodeluje in se povezuje in usklajuje skupne interese z drugimi sindikati v Sloveniji. Vabimo vas, da si ogledate našo spletno stran ali nas kontaktirajte za dodatne informacije. Z veseljem se vam bomo v celoti posvetili in vam odgovorili.