Nazaj na seznam zadetkov

Turistično društvo Dobova skrbi za prepoznavnost Posavja

TD Dobova je bilo ustanovljeno leta 1970. Ustanovljeno je bilo z namenom ureditve Dobove, da bi bila ta lepša, prijaznejša in bolj zanimiva, tako za prebivalce kot obiskovalce.

Z leti delovanja se je društvo razvijalo in aktivno organiziralo različne razstave. Na OŠ Dobova je bil ustanovljen cvetlični krožek, prve kmečke igre v Posavju so bile prav tako organizirane v Dobovi.

Dobova je po zaslugi turističnega društva poznana tudi po pustovanju oziroma mednarodnem pustnem karnevalu "Fašjenk", v Posavje pa turistično društvo privablja tudi z dogodki kot so kolesarski maraton po vaseh KS in krompirjada.

Svoj namen turistično društvo Dobova skozi leta uspešno izpolnjuje in pridobiva nove člane ter utrjuje prepoznavnost.

Dogodki in projekti turističnega društva Dobova

Organiziramo več prireditev, ki so v Posavju postale tradicionalne. To so:

  • mednarodni pustni karneval Fašjenk Dobova

  • krompirjada

  • kolesarski maraton po vaseh KS Dobova

  • Dobova se predstavi

Veliko pozornosti namenjamo tudi prireditvam za otroke in mladino, med drugim pa skrbimo tudi za

  • Čistilne akcije in projekt Moja dežela lepa in gostoljubna

  • Predstavitve in promocija na sejmih

  • Sodelovanje z drugimi društvi v kraju

Si nas želite bolje spoznati? Postati aktiven član v društvu, ki predstavlja Dobovo ter Posavje? Bi želeli z nami sodelovati na kakšen drug način? Pokličite nas.