Nazaj na seznam zadetkov

Spoznajte Vrtec Pedenjped Novo mesto, kjer igro razvijamo celo vrsto veščin in znanj

V kar 8 enotah Vrtca Pedenjped v Novem mestu izvajamo učni načrt (kurikulum za vrtce), ki ga dopolnjujemo z obogatitvenimi (brezplačne) in nadstandardnimi dejavnostmi (plačljive).

S sodobnimi pristopi k vzgoji in razvoju si želimo otrokom predstaviti svet in jim omogočiti varno, zdravo okolje za socialno-fizični razvoj. Uspešno izvajanje teh pristopov in vseh dejavnosti je seveda odvisno od kadra, ki mu pri nas zagotovo lahko povsem zaupate.

Lastnosti Vrtca Pedenjeped, ki ga v Novem mestu starši radi izberejo in pohvalijo, so:

  • Strokovnost

  • Raznolikost programov

  • Mednarodno sodelovanje in povezovanje

  • Program za otroke s posebnimi potrebami

  • Srčnost, predanost, odgovornost

Staršem si želimo pri skrbi za otroke pomagati celovito. Zato je poleg vsega naštetega v vrtcu poskrbljeno tudi za zdravo in otrokom prilagojeno prehrano. V primeru, da otroci zaradi bolezni potrebujejo posebno prehrano, omogočamo uvedbo dietne prehrane.

Izjemen pomen dajemo tudi sodelovanju, ne le med zaposlenimi in zaposlenimi ter otroci. Pomembno vlogo imate tudi starši, zato vas redno vključujemo v vzgojno-izobraževalni proces oziroma o vsem pomembnem tudi obveščamo. Vemo, da delamo s skupnim ciljem, naučiti naše otroke samostojnosti, odgovornosti, sprejemanja pravil in pozitivnih vrednot, ki veljajo v družbi.

Seznam enot Vrtec Pedenjped Novo mesto

Dodatne informacije dobite po telefonu ali preko e-pošte.