Nazaj na seznam zadetkov

Vrtec Zelena jama se predstavi

Vrtec je bil ustanovljen leta 1963 s strani Mestne občine Ljubljana in je namenjen vzgoji ter varstvu predšolskih otrok.

Delo temelji na vodilih, zapisanih v nacionalnem dokumentu "Kurikulum za vrtce". V popoldanskem času v vrtcu Zelena jama potekajo tudi različne dodatne dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji izvajalci in so namenjene otrokom, starih od 4 do 6 let.

Vrtec Zelena jama deluje v petih enotah:

Enota Zelena jama
Naslov: Zvezna ulica 24

Enota Vejica
Naslov: Preglov trg 10

Enota Vrba
Naslov: Brodarjev trg 8

Enota Zmajček
Naslov: Ulica Vide Pregarčeve 28

Enota Zmajčica
Naslov: Zakotnikova 3

Vpis v vrtec Zelena jama

V vrtec vpisujemo otroke od dopolnjenega 11. meseca starosti do vstopa v šolo, in sicer skladno z Odlokom o sprejemu otrok v vrtec. Vlogo za vpis oddajo starši na upravo vrtca, in sicer

 • starši, ki otroka prvič vpisujejo v vrtec,

 • starši otroka, ki je na centralnem čakalnem seznamu v šolskem letu in še potrebujete prostor v vrtcu,

 • starši, ki ste vlogo oddali po roku za vpis in otrok ni bil sprejet v vrtec,

 • starši otrok, ki že obiskujejo vrtec in želite otroka vključiti v drug javni vrtec na območju Mestne občine Ljubljana.

Ob prvem obisku oziroma vstopu v vrtec poteka uvajalno obdobje. Pred prvim prihodom otroka v vrtec je potrebno pridobiti zdravniško potrdilo, kjer pediater potrdi, da otrok lahko vstopi v vrtec.

Prehrana v vrtcu

V vrtcu je poskrbljeno tudi za zdrave in uravnotežene obroke. Pri načrtovanju prehrane upoštevamo Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ki jih je leta 2005 izdalo Ministrstvo za zdravje. Poleg običajne prehrane zagotavljamo tudi dietno prehrano, če ima otrok alergijo ali intoleranco.

Vrtec Zelena jama je vključen v številne projekte

 • Moj prijatelj ima štiri tačke

 • Dežela vilinskih konjičkov

 • Eko vrtec

 • Evropski teden mobilnosti

 • Gozdna pedagogika

 • Mali sonček

 • NTC učenje

 • Vzgojni koncept Reggio Emilia

 • Varno s soncem

Več o vsebini projektov si lahko preberete na spletni strani vrtca.

Vrtec ponuja otrokom tudi dodatne dejavnosti v popoldanskem času ter vrsto obogatitvenih dejavnosti.

Obogatitveni programi

To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum vrtca in jih vrtec izvaja občasno, daljši ali krajši čas, odvisno od izvedbenega kurikula vrtca, interesa otrok in želja staršev. Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci vrtca v času predpisane delovne obveznosti vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev in so skladne s cilji in načeli Kurikula za vrtce. Obogatitvene dejavnosti se izvajajo v okviru posameznega dne otrokovega bivanja v vrtcu v obliki delavnic v prostorih vrtca in izven stavbe in igrišča vrtca v obliki obiskov predstav, knjižnic, muzejev,  prireditev.

Bivanje v naravi

To je dejavnost, ki jo vrtec izvaja izven kraja bivanja otrok in poteka več dni. Otroci v naravnem okolju pridobivajo nove izkušnje, ki so potrebne, da se v novih okoljih lažje znajdejo, se vanj vključujejo in se postopno osamosvajajo. V neposrednem stiku z naravo doživljajo njene lepote, jo raziskujejo, pridobivajo konkretne izkušnje z živimi bitji in naravnimi pojavi. V nekajletnih izkušnjah izvajanja taborov smo ugotovili, da tridnevno bivanje otrok v odsotnosti staršev zanje predstavlja edinstveno priložnost za reševanje osebnih in skupnih ciljev, problemov ter konfliktov na socialno sprejemljiv način. Za mnoge otroke je to prvo samostojno bivanje izven družinskega okolja.

Pri organizaciji taborov iščemo cenovno ugodne ponudnike. Izbiramo zanimive, poučne in otrokom starostno primerne lokacije, kjer se seznanjajo z življenjem na kmetiji, spoznavajo in opravljajo kmečka opravila, dela povezana z naravo, spoznavajo značilnosti slovenske kuhinje in po svojih zmožnostih sodelujejo pri njeni pripravi. Hodijo v naravo, raziskujejo obalni in priobalni pas, zbirajo materiale, jih razvrščajo, primerjajo ter sestavljajo zbirke. Otroci se seznanjajo s pravili v skupini, ki jih pogojuje novo okolje, imajo možnost vzpostavljanja novih poznanstev ter vzdrževanje in poglabljanje prijateljskih odnosov.

V okviru načrtovanja aktivnosti v vrtcih za novo šolsko leto so nas obvestili z Mestne občine Ljubljana, da bodo tudi v šolskem letu 2022/2023 zagotovili financiranje nadstandarda v višini 75 EUR na otroka za vse otroke, ki so vključeni v javne vrtce MOL in obiskujejo vrtec zadnje leto pred vstopom v OŠ.